Nieuws uit de media

Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  9 januari, Leer kinderen pinnen
  30% van de kinderen van 10 jaar en ouder pint zelfstandig. 28% van de ouders twijfelt of hun kind wel veilig pint. En slechts 9 procent van de pinnende kinderen houdt zijn of haar eigen bankafschriften in de gaten. Met deze cijfers vraagt het Nibud aandacht om kinderen veilig te leren pinnen. Daarvoor geeft het instituut een aantal tips:

  - Leg kinderen uit hoe pinnen werkt
  - Doe voor hoe je pint
  - Kijk mee hoe kinderen pinnen
  - Houd samen de afschriften in de gaten
  - Zet contactloos pinnen uit

  Kijk voor meer informatie op nibud.nl

  10 december, Fotoserie Pesten - Bullying

  100 portretten en 10 verhalen van mensen die gepest werden. Dat is de kern van een bijzondere tentoonstelling die tot en met 24 februari 2019 te zien is in Centre Céramique in Maastricht. Fotografe Susan Leurs werd als kind gepest en zag toen zij zelf in het onderwijs aan de slag ging dat pesten nog van alle dag is. Ze besloot daarom mensen die gepest werden te fotograferen en interviewen. Het leverde al meer dan 100 indringende portretten op en het aantal groeit. Ook pesters sloten zich bij haar project aan.

  De tentoonstelling van Leurs laat zien hoeveel impact pesten heeft.

  Aan de fototentoonstelling koppelt Centre Céramique rondleidingen, een informatieavond, workshops, een fotoshoot en een educatief programma voor primair en voortgezet onderwijs.

  Meer informatie vind je hier.


  6 december, Risico op schade is groot bij uitgezette kinderen

  Kinderen die na een langdurig verblijf in Nederland worden uitgezet lopen een groot risico op schade in hun fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Dat blijkt uit een rapport van hoogleraren en beroepsverenigingen die kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen. Naast het Nederlands Instituurt van Psychologen, Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen en AJN (Jeugdartsen Nederland), verbinden maar liefst 38 hoogleraren hun naam aan het onderzoek.

  De conclusie van het rapport luidt:
  'Kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden zijn extreem
  kwetsbaar vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit. De jarenlange angst voor
  gedwongen uitzetting bedreigt hun ontwikkeling in ernstige mate, wat grote gevolgen heeft voor
  zowel hun huidige als hun toekomstige functioneren. De chronische stress waar kinderen aan zijn
  blootgesteld kan hun hersenfuncties zodanig aangetast hebben dat daardoor de kans dat zij van
  deze schade herstellen en zich kunnen aanpassen aan de leefomstandigheden in het land van
  herkomst uiterst klein geworden is. Dit alles maakt het uitzetten van deze langdurig in Nederland
  verblijvende kinderen, naar huidige wetenschappelijk inzichten, onverantwoord.'

   


  Het rapport Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen vindt u op de website van de VU.


  15 november, Nieuwe instructie bij brandwonden

  Een ongeval zit in een klein hoekje en kan brandwonden opleveren, vooral ook bij kinderen. Op de site Brandwondenzorg.nl vind je volop informatie om brandwonden te voorkomen maar ook hoe brandwonden te behandelen. De richtlijn hoe kinderen te behandelen is in 2018 aangepast. Het belangrijkste is dat koelen met lauwstromend water tegelijkertijd op moet gaan met het zo snel mogelijk verwijderen van kleding en luier.


  Eerste Hulp-regels 2018
  De wijziging van de Eerste Hulp-regels aan de nieuwste inzichten heeft geleid tot de volgende regels:
  • Koel de brandwond 10 minuten met lauw zachtstromend leidingwater en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier!
  • Voorkom dat het lichaam teveel afkoelt. Koel alleen de wond!
  • Bedek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband of een schone doek.
  • Smeer niets op de brandwond.
  • Houd het slachtoffer warm met een deken.
  • Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel.
  • Vervoer het brandwondenslachtoffer, indien mogelijk, zittend.