Nieuws uit de media

Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  22 november, Meer jongeren lid van openbare bibliotheek

  De bibliotheken in ons land zitten al een tijdje in zwaar weer en ook in 2018 werd het nog niet beter. Het aantal leden van de bibliotheek nam met bijna 70.000 af en dat had ook gevolgen voor het aantal papieren boeken dat werd uitgeleend. Dat waren er vorig jaar 4 miljoen minder. Desondanks waren nog steeds 3,6 miljoen mensen lid van de openbare bibliotheek.
  Een positieve trend voor de bibliotheken is de groei van het aantal jongeren dat lid is. In 2005 was 56 procent van de jongeren onder de 18 jaar lid van de bibliotheek. In 2018 was dit gestegen tot tweederde. Het aantal e-books en luisterboeken dat werd geleend steeg sterk.
  In veel bibliotheken is het lidmaatschap voor jongeren gratis.


  14 november, Hoe goed ken jij Nederland?

  Nederland is dol op quizzen. U ook? Om de kennis van Nederland te testen maakte het Centraal Bureau voor Statistiek een kennisquiz over Nederland voor scholieren en docenten.
  Bij elk antwoord geeft het CBS ook de statistische gegevens van de ontwikkeling in de laatste jaren.
  Zelf ook de quiz doen? Dit is de link.


  31 oktober, 1 op 12 jongeren krijgt jeugdzorg

  Het aantal kinderen (jongeren tot 23 jaar) dat jeugdzorg krijgt blijft stijgen. Dat is al het geval sinds 2015. In de eerste helft van 2019 kregen 366.000 jongeren jeugdzorg. Dat is 1 op de 12 kinderen, namelijk 8,3 procent. In gemeente Harlingen betreft het 8,7 procent en in Waadhoeke 7,8 procent.

  Ook de duur van de zorg aan kinderen neemt toe. Van 223 dagen in de eerste helft van 2015 tot 346 dagen in de eerste helft van 2019.
  Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 


  5 oktober, happydyslectisch.nl

  Je zult maar dyslexie hebben... Dan wordt vlot lezen en/of spellen vaak lastig. Dyslexie hebben heeft niets met wel of niet slim zijn te maken.
  Voor mensen met dyslexie zijn er gelukkig steeds meer hulpmiddelen. Van voorleesprogramma's tot extra toetstijd. Sinds 5 oktober (dyslexiedag) is er een speciale website voor kinderen in de lucht, happydyslectisch.nl. Daarop geven dyslectische kinderen tips aan leeftijdsgenoten om beter met dyslexie om te gaan.
  Zo is er een lijst met spannende boeken die kinderen met dyslexie aanbevelen. En kost lezen je te veel tijd en gaat het je moeilijk af, dan zijn er weer tips waarmee je op een andere manier kunt lezen en van verhalen kunt genieten. Karaokalezen of toneellezen zijn daar voorbeelden van.