tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl
kinderopvang@cbo-nwf.nl

Kindcentra op 16 locaties in Noordwest Friesland

CBO Noardwest Fryslân heeft op 16 locaties Kindcentra. Deze zijn verspreid over drie gemeenten, namelijk Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke. Afhankelijk van de locatie bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Informatie over wat we per locatie aanbieden vindt u op de website van elk afzonderlijk kindcentrum.

IKC de Twirre

IKC de Twirre
Tilledyk 11
9047 KG Minnertsga

0518 - 47 15 88
https://ikcdetwirre.nl
detwirre@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Margriet Visser

IKC de Syl

IKC de Syl
Monnikebildtdijk 16
9078 VE Oudebildtzijl

0518 - 42 13 28
https://desyl.nl
desyl@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Gea Koehoorn

IKC de Fûgelsang

IKC de Fûgelsang
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum

0518 - 46 12 18
https://fugelsang.nl
defugelsang@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Jeanette Slagter

IKC It Anker

IKC It Anker
Quaestiusstrjitte 15
9035 EB Dronryp

0517 - 23 20 00
https://itanker.nl
itanker@cbo-nwf.nl

Directeur: de heer Vincent Achterberg

IKC de Slotschool

IKC de Slotschool
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076 EC St. Annaparochie

0518 - 40 21 44
https://slotschool.nl
deslotschool@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Margriet Visser

IKC de Korendrager

IKC de Korendrager
Botniasteeg 16a
8801 KJ Franeker

0517 - 39 03 88
https://dekorendrager.nl
dekorendrager@cbo-nwf.nl

Directeur: de heer Piet Huijser

IKC Toermalijn

IKC Toermalijn
P.J. Troelstrastraat 24
8802 RD Franeker

0517 - 39 46 30
https://ikctoermalijn.nl
toermalijn@cbo-nwf.nl

Directeur: Mevrouw Margriet Bonnema

IKC het bAken

IKC het bAken
J. van Oldenbarneveltstraat 4
8862 BB Harlingen

0517 - 41 37 78
https://hetbakenharlingen.nl
hetbaken@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Alys Hoekstra

IKC de Flambou

IKC de Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum

0518 - 48 12 63
https://deflambou.nl
deflambou@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Anja Algra

IKC Staetlânsskoalle

IKC Staetlânsskoalle
Smidsreed 6 - 8
8804 NH Tzum

0517 - 45 22 19
https://staetlansskoalle.nl
staetlansskoalle@cbo-nwf.nl

Directeur: de heer Vincent Achterberg

IKC de Swirrel

IKC de Swirrel
Greate Buorren 32
9055 MV Britsum

058 - 257 20 23
https://deswirrel.nl
deswirrel@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Gea Koehoorn

IKC Eben Haëzer

IKC Eben Haëzer
Greatebuorren 13
9036 ME Menaldum

0518 - 45 20 00
https://ehaezer.nl
ebenhaezer@cbo-nwf.nl

Directeur: de heer Rudolf de Vreeze

IKC de Noordster

IKC de Noordster
't Kort Morn 2
9072 AK Nij Altoenae

0518 - 40 24 94
https://ikcdenoordster.nl
denoordster@cbo-nwf.nl

Directeur: mevrouw Margriet Visser

IKC it iepen finster

IKC it iepen finster
Dorpsstraat 4b
8806 KT Achlum

0517 - 64 14 24
https://itiepenfinster.nl
itiepenfinster@cbo-nwf.nl

Directeur: Mevrouw Brenda Oostra

IKC de Skeakel

IKC de Skeakel
Skoalstrjitte 14
8855 HL Sexbierum

0517 - 59 10 50
https://deskeakel.nl
deskeakel@cbo-nwf.nl

Directeur: de heer Tim Zasburg

IKC Prins Johan Friso

IKC Prins Johan Friso
Grettingalaan 43
8862 ZA Harlingen

0517 - 43 05 83
https://prinsjohanfriso.nl
pjf@cbo-nwf.nl

Directeur: de heer Johan Blank