Nieuws uit de media

Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  17 juni, Minder kinderen door vaderschapsverlof?

  Nederlandse mannen hadden recht op 2 dagen vaderschapsverlof na de geboorte van hun kind. Maar sinds 1 januari staan er 5 vrije dagen voor zo’n heugelijke gebeurtenis. Achterliggende gedachte: als vaders meer helpen bij de opvoeding, krijgen moeders meer ruimte voor hun carrière.

  In Spanje kregen nieuwe vaders, net als in ons land, 2 dagen vrij na de geboorte. Sinds 2007 telt het verlof er liefst 13 dagen. En wat blijkt: het geboortecijfer is gedaald! Spaanse ouders die na 2007 een kind kregen, wachtten gemiddeld langer met het krijgen van een volgend kind. En soms - bijvoorbeeld bij wat oudere vaders en moeders - komt van uitstel dan afstel. Renske Keizer, hoogleraar Familiesociologie, vindt het logisch: ‘Met dit type beleid zorg je ervoor dat vrouwen sneller weer gaan werken.’ Daarmee wordt een nieuw kind relatief 'duurder'. Als voltijds werkende ouders bij het tweede kind minder gaan werken, is het verlies van inkomen groter dan bij een ouderpaar waar een van beiden sowieso al minder uren werkte.

  De onderzoekers zien nog een andere mogelijke reden: misschien realiseren vaders zich nu beter hoeveel tijd en aandacht de opvoeding van een kind vergt, en gaan ze nu voor kwaliteit.
  Het effect in Nederland zal waarschijnlijk beperkter zijn dan in Spanje, omdat de uitbreiding van het vaderschapsverlof beperkter is dan daar.


  10 juni, Symptomen van gameverslaving

  Als het aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt wordt gameverslaving een erkende stoornis. De WHO publiceert om de zoveel jaar een ‘International Classification of Diseases’. Deze lijst wordt internationaal gehanteerd als standaard voor het vaststellen van ziekten en stoornissen. Voor de nieuwe lijst, die vanaf 2022 gaat gelden, zijn criteria omschreven om te bepalen of een kind gameverslaafd is.

  De organisatie beoordeelt gamen als een stoornis c.q. een verslaving, wanneer er sprake is van de volgende problemen:
  •    Het kind heeft zó weinig controle over zijn gamegedrag, dat het gamen belangrijker wordt dan andere interesses of activiteiten;
  •    Het kind blijft doorgamen, ook al levert dat thuis, op school en in zijn verdere sociale leven problemen op;
  •    En deze situatie houdt meer dan een jaar aan.

  De WHO vindt vooral bepalend waaróm je gamet. Doe je het als toevlucht, omdat je niet lekker in je vel zit, dan is het problematisch. Staat je leven verder goed op de rails, dan kan gamen leuk zijn als onderdeel van je vrijetijdsbesteding.
  Met de bovenstaande richtlijn is het voor ouders gemakkelijker om te beoordelen of het gamen van hun kind nog steeds een hobby is, of een probleem. Door de classificatie door de WHO wordt het voor verslavingsdeskundigen mogelijk officiële behandelingen gedaan te krijgen. Tot nu toe moeten ze vaak ‘creatief boekhouden’ om de kinderen de juiste zorg te bieden.


  25 mei, Kritiek op ‘kritische prikkers’

  Kinderopvang Berend Botje heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. De kinderopvang, met tientallen locaties voor in totaal 3000 kinderen, vangt vanaf 1 juli geen kinderen meer op als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond.

  De discussie over vaccinaties in de kinderopvang is opgelaaid nu de vaccinatiegraad in Nederland snel daalt. Om grote uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen is de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie 95%. In Nederland is de vaccinatiegraad nu 92 procent.

  In het geval van Berend Botje overwegen ouders, deels verenigd in de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, om naar de rechter te stappen. “Overal kan een besmetting worden opgelopen” stellen zij, “Niet alleen op een kinderdagverblijf, maar ook in de ballenbak van IKEA. Bovendien:  vaccinaties hebben risico’s en dat wordt ontkend.”

  Een woordvoerder van Boink (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) heeft een heel andere kijk op de zaak. “Wereldwijd lopen vaccinatieprogramma's die werken. Zonder die vaccinaties waren duizenden kinderen meer gestorven aan de ziektes waartegen ze nu beschermd worden.” Ook veel ouders zijn boos op de ‘kritische prikkers’, omdat die niet alleen hun eigen kind, maar ook andermans kinderen in gevaar brengen.

  De Tweede Kamer sprak zich vorige zomer uit voor de mogelijkheid om kinderen die niet zijn ingeënt te weigeren. Toch is het nog de vraag of het mag, wat Berend Botje doet. D66 werkt aan een wetsvoorstel dat daar duidelijkheid over moet scheppen.


  23 mei, Praten loont

  Het loont de moeite om veel te praten met je kind. Jonge kinderen van wie de ouders veel met hen praten, hebben waarschijnlijk betere cognitieve vaardigheden.
  Dat blijkt uit een grote nieuwe studie van onderzoekers van de universiteit van York. Zij ontdekten een verband tussen kinderen die veel gesproken taal horen van volwassenen en het niveau van non-verbale capaciteiten als redeneervermogen, numerieke vaardigheden en ruimtelijk inzicht. 

  De onderzoekers kregen een uniek inzicht in het leven van peuters door bij ruim honderd twee- tot vierjarigen een audiorecorder in de kleding te bevestigen. Drie dagen lang zestien uur per dag volgden de wetenschappers alle gesprekken tussen ouders, andere verzorgers en de kinderen. Ook werd de ouders gevraagd om testjes te doen met hun kinderen om hun cognitieve vaardigheden te testen.
  Hoofdonderzoeker Katrina d’Apice vertelt: “We ontdekten dat de hoeveelheid woorden die volwassenen met de kinderen spraken positief verband houdt met hun cognitieve vaardigheden. Het onderliggende mechanisme is nog onduidelijk. Het kan zijn dat blootstelling aan taal meer leerkansen biedt voor kinderen, maar het zou ook kunnen dat intelligentere kinderen meer woorden ontlokken aan de volwassenen in hun omgeving.” 

  De onderzoekers concluderen verder dat kinderen die veel gesprekken voeren met volwassenen een betere taalontwikkeling hebben. Ze kennen meer woorden en gebruiken gevarieerdere zinnen.

   

  April 30, 2019 - University of York

   


  16 mei, Leren in de toekomst

  Wat zouden onze kinderen moeten weten en kunnen? Meer dan een jaar is daar over nagedacht. Niet alleen door leraren, maar ook door vakbonden, bedrijfsleven, wetenschappers en leerlingen zelf. Het voorlopige resultaat, met verrassende uitkomsten zoals ‘statistiek op de basisschool‘, is te lezen op curriculum.nu. U bent bij dezen uitgenodigd daar op te reageren.

  Het is niet voor het eerst dat naar de lesinhoud van het onderwijs wordt gekeken. Eerder adviseerde  het Platform Onderwijs2032 bijvoorbeeld al om ‘21st century skills’ in te voeren: vaardigheden die nodig zijn om je te kunnen redden in eende hedendaagse, hoogtechnologische samenleving.

  De Groene Amsterdammer maakte naar aanleiding van de landelijke discussie een special over de vraag wat we onze kinderen willen leren. Daarin onder andere aandacht voor de herwaardering van lessen in vakmanschap, de invulling van burgerschapsonderwijs en de invloed van de smartphone op de ontwikkeling van kinderen, maar ook veel kijkjes buiten de deur, van de Haagse Schilderswijk tot de vrije school in Silicon Valley.

  www.groene.nl


  10 mei, Gezond achter het beeldscherm

  Overgewicht is een groeiend probleem. Sinds 1975 is obesitas verdrievoudigd. Het CBS berekende dat één op de vier Nederlandse jongvolwassenen (18-25) al last heeft van overgewicht. Maar het probleem begint al op veel jongere leeftijd. Wereldwijd hebben 41 miljoen kinderen onder de vijf jaar al last van overgewicht. Deels komt dat door (te) lang stilzitten – vaak achter een beeldscherm.

  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om die reden dat kinderen tot vijf jaar niet langer dan een uur achter een computer of televisie zitten. De VN-organisatie wil met zulke duidelijke richtlijnen obesitas tegengaan.

  Als je kind toch achter een scherm zit, laat het dan gaan om programma’s of computerspelletjes met een educatief doeleinde, adviseert de WHO. Maar wanneer het kind toch stilzit, is het voor zijn ontwikkeling beter dat een ouder of verzorger op dat moment voorleest of een verhaal vertelt.