Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  19 december, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 13 december 2018, gehouden cbs De Fûgelsang te Berltsum.
  13 december, Kerstmarkt 2018
  Op woensdag 12 december verzamelden de personeelsleden van CBO NWF zich bij dorpshuis De Moeting te Tzum om op de kerstmarkt het kerstpakket te verzilveren en samen het kalenderjaar gezellig af te sluiten.
  Negen standhouders boden hun waren aan in de sportzaal, met het café als ontmoetingsplaats.
  Dit jaar nodigde het bestuur ook de medewerkers uit van de kinderopvang en peuterspeelzalen waar onze scholen nauw mee samenwerken. Een gezellige middag.

  1 december, Eindopbrengst actie Scholen voor Scholen: € 30.000
  Hoewel nog niet alle acties zijn afgelopen, verwachten wij een totaal opbrengst van € 30.000. In de opbrengst is ook een bijdrage van De Wilde Ganzen en een gift van het bestuur verwerkt.
  Tijdens het 15-jarig jubileum van Victory4All overhandigde Saskia namens alle 17 scholen de cheque.

  21 november, Actie Scholen voor Scholen: ruim € 21.000
  Alle scholen hebben in de periode 5 t/m 16 november acties gevoerd voor Viictory4All, in Zuid Afrika. Een grote diversiteit aan acties heeft het mooie bedrag opgeleverd van ruim € 21.000. We verwachten een nog hogere opbrengst, omdat sommige scholen nog niet alle activiteiten hebben afgerond. Op de foto staan de cheques van alle scholen met hun opbrengst. Dank aan alle kinderen en personeel die de acties hebben georganiseerd ten behoeve van dit goede doel.