Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  5 december, Sinterklaas opent beleefplein IKC Prins Johan Friso
  Sinterklaas opende op 5 december met het doorknippen van een lint officieel geopend het beleefplein. Na de officiële opening door Sinterklaas nemen de leerlingen deze dag - naast de feestelijkheden in de groep -het plein in gebruik met sportieve activiteiten op het plein. Sport en bewegen, ook op uitdagende schoolpleinen, zijn speerpunten van CBO Noardwest Fryslân.

  Een lang gekoesterde wens van de kinderen ging in vervulling. Dankzij eigen acties in de vorm van een Kerstmarkt en Sponsorloop en de gulle bijdrage van de volgende sponsoren: Old Burger Weeshuis, Rabobank Coöperatiefonds, Iepen Mienskip fûns, Omgevingsfonds Vermilion, Vaillantfonds en onze eigen vereniging CBO Noardwest Fryslân is het totaalbedrag voor de aanleg bij elkaar gebracht.

  Leerlingen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn enthousiast. Kinderen kunnen nu voetballen, klimmen, klauteren, schommelen, chillen. Een mooie omgeving om actief bezig te zijn, om te ontdekken en samen te spelen.


  4 december, Peuterpuberteit
  Op vrijdag 13 december organiseert de GGD voor opvoeders van kinderen van 1 - 4 jaar een informatiebijeenkomst in de Bieb te Franeker. Zie bijgaande uitnodiging.

  3 december, Vergadering van de GMR
  De GMR behandelt in de vergadering van 12 december a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in cbs Toermalijn, PJ. Troelstrastraat 24, 8802 RD Franeker. (T 0517 - 394630) en begint om 19.45 uur.
  14 november, Winnaars SlimmerIQuiz plusklas Toermalijn.
  Afgelopen woensdag won een team van de bovenschoolse plusklas Toermalijn, groep 7/8, de regionale voorronde van de SlimmerIQuiz in Sneek. De slimmerIQuiz wordt georganiseerd door MENSA ( www.slimmeriquiz.nl).

  Van de 10 teams zijn zij als winnaars van Friesland naar voren gekomen!
  Kevin (Eben Haëzer), Bauke (Toermalijn) en Wessel (Toermalijn) vertegenwoordigen op woensdag 20 november Fryslân op de landelijke finale van de SlimmerIQuiz. Ze strijden op de Universiteit van Amsterdam tegen 21 teams uit het hele land.
  Een hele belevenis. Wij wensen ze veel succes, maar bovenal veel plezier!

  Uiteindelijk behaalde ons team de tiende plek in dit sterke landelijke veld. Proficiat, wat een mooie ervaring in teamwork.


  6 november, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 30 oktober 2019, gehouden cbs Eben Haëzer te Menaam.
  6 november, Geslaagden IKC directeur
  Dinsdag 5 november werd aan vijf collega's het diploma IKC directeur uitgereikt, het sluitstuk van een pittige opleiding.
  Op de foto van links naar rechts:
  Baukje Elzinga, directeur cbs De Wizebeam
  Klaske van der Wal, directeur cbs It Anker
  Marian de Bruin, stafmedewerker kinderopvang
  Gea Koehoorn, directeur sws De Syl en sws De Swirrel
  Jeanette Slagter, directeur De Fûgelsang

  28 oktober, Commissaris van de Koning op bezoek bij De Fûgelsang
  Naar aanleiding van het 150-jarig jubileum bezocht onze commissaris van de Koning, Arno Brok, afgelopen maandag de cbs De Fugelsang voor een werkbezoek.
  Na de ontvangst ging hij in gesprek met een aantal leerkrachten en leerlingen. Verder woonde hij met o.a. wethouder Nel Haarsma en bestuurder Willem Reitsma een muziekles en een gymles bij. Het voorlezen, in het Fries, maakte onderdeel uit van de Fryske dei op deze drie-talige school.

  De kinderen van de leerlingenraad werden verrast met een uitnodiging van de commissaris voor een werkbezoek aan het provinciehuis.


  19 oktober, Afronden filmopnamen voor strategisch plan
  Vrijdag 18 oktober rondden we de opnamen af voor een film. In deze film laten kinderen de ontwikkelingen zien binnen onze zeventien IKC locaties in de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.
  Met veel plezier hebben Ramon Hoogerhuis en Joukje Wille de opnamen gemaakt op diverse IKC's. Helaas zat het weer op beide opnamedagen tegen, maar de kinderen stoorden zich er niet aan.
  Binnenkort wordt het eindprodukt, een film (Ramon) en een poster (Joukje), gepubliceerd.