Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  7 november, Edukans Uniecollecte De Fûgelsang
  Al jaren is het traditie dat in Berltsum de Unie collecte( Edukans) wordt gehouden “Onderwijs voor onderwijs”. Ook dit jaar kon de traditie voortgezet worden en mede dankzij de vrijwilligers die al vele jaren willen collecteren kon de ouderraad van CBS De Fûgelsang deze actie met een mooi resultaat afsluiten.

  Wat fijn dat de mensen in ‘ús Berltsum’de kinderen die geen goede schoolvoorzieningen hebben een warm hart toe dragen.
  Daarom kon de ouderraad dit jaar een prachtig bedrag geven aan Edukans van € 2.713,75.

  Namens comité Edukans Unie collecte hartelijk dank

  5 november, Leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân zetten zich in voor onderwijs in Zuid-Afrika
  Kinderen van onze zeventien bassischolen zetten zich van 5 tot en met 16 november in voor de stichting Victory4All.
  Het “Scholen voor Scholen project” staat deze twee weken centraal. Victory4All zet zich in om de minderbedeelde kinderen van de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humandorp in Zuid-Afrika goed onderwijs te geven op een liefdevolle plek. Leerlingen van CBO-Noardwest-Fryslân voeren verschillende acties voor de stichting. Daarmee hopen ze geld op te halen voor het kopen van nieuwe leermiddelen.


  Willem Reitsma van het College van Bestuur van CBO-NWF zegt daarover het volgende:
  “Eens in de paar jaar zetten we ons in voor een onderwijsproject elders in de wereld. Het past bij onze doelen om ook andere kinderen een kansrijke toekomst geven door goed onderwijs”

  Acties van de leerlingen
  De leerlingen gaan in deze weken van alles ondernemen om een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Van fancy fair, flessenactie tot sponsorloop, van soepfeest tot skelter racen en autowassen.

  Les over de Zuid-Afrikaanse cultuur
  Naast het doen van acties krijgen de leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân ook les over de Zuid-Afrikaanse cultuur en geschiedenis. Duidelijk wordt hoe belangrijk het werk van de stichting is in de arme wijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp. Kinderen die in de sloppenwijken leven hebben te maken met armoedige situaties. Denk aan honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg.

  Stichting Victory4All

  Sinds 2003 is Stichting Victory4All werkzaam. Goed onderwijs, wat voor kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid Afrika. Victory4All gelooft dat goed onderwijs een springplank is naar een toekomst zonder armoede. De stichting heeft verschillende projecten lopen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp:

  • Noahs Arc -kleuterschool/opvang voor kinderen van 1-6 jaar
  • King’s College-Basisschool
  • Rainbow school/ Skills Center -School voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking of leerachterstand.
  • Fosterhuizen (8) waar kinderen opgevangen worden in pleeggezinnen.

  11 oktober, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 2 oktober 2018, gehouden cbs Prins Johan Friso te Harlingen.
  10 oktober, Wethouder Jan Dijkstra leest voor op De Fûgelsang
  Op de dag van de duurzaamheid en passend in de Kinderboekenweek las wethouder Jan Dijkstra woensdag 10 oktober voor op CBS De Fûgelsang. De Fûgelsang besteedt al jaren aandacht aan de dag van de Duurzaamheid, waarbij jaarlijks een boek met allerlei verhalen over duurzaamheid door de school centraal staat.
  Bij de groepen 1 t/m 3 ging het verhaal over een park met windmolens, bij de groepen 4 en 5 over de keizerpinguïns en het opwarmen van de aarde en bij de groepen 6,7 en 8 over de afvalberg en het plastic.
  Bij dit laatste vertelde Dijkstra uit eigen ervaring bij hij bij de Seedyk afval verzamelde en zich verbaasde hoeveel je in een half uur bij elkaar raapt.
  De kinderen luisterden belangstellend en reageerden erg enthousiast. De leerkrachten werden door het enthousiasme van Jan Dijkstra en de kinderen besmet en willen met hun lessen verder gaan met dit onderwerp.


  4 oktober, Personeelsdag 2018
  De essentie van ons onderwijs was het thema van de personeelsdag 2018. Prof. Bas Haring nam op boeiende wijze in zijn verhalen het personeel mee in wat volgens hem er in het onderwijs het meeste toe doet: kinderen voorbereiden op hun toekomst. Daarbij staat volgens Haring niet de overdracht van kennis voorop, zoals die wordt getoetst door de onderwijsinspectie.
  Hij noemde aspecten zoals het geven van vertrouwen, het bouwen aan zelfvertrouwen, creativiteit, het leren sociaal met elkaar om te gaan en het kunnen omgaan met verschillen tussen mensen. Juist die vaardigheden die niet getoetst worden. Hiermee ontstaat er een spanningsveld tussen onderwijzen en leren.
  Kortom, een boeiend college passend bij de waarden van CBO NWF.
  Ontspanning werd gevonden in de culturele activiteiten in het kader van LF 2018 Culturele hoofdstad.
  Bijgaand een impressie

  24 september, De Skeakel ynTsjek
  De Skeakel was op 24 september te zien in Tsjek, een jeugdprogramma van Omrop Fryslân. Actuele thema's worden hierin belicht op een speelse manier. De uitzending is te zien via onderstaande link.
  https://www.skoal.tv/utstjoering/tsjek-24-septimber-2018