Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  13 juli, Afscheid juf Joke van cbs Toermalijn
  Op vrijdag 13 juli namen de kinderen van cbs Toermalijn afscheid van hun juf Joke.
  Juf Joke is meer dan 15 jaar werkzaam geweest op cbs Toermalijn als intern begeleider.
  Ze hielp kinderen die soms moeite hadden met het leren of juist met het leven. Ze zette kinderen weer in hun kracht en herstelde hun soms geschonden zelfvertrouwen in eigen kunnen. Ze was een luisterend oor voor veel kinderen en voor veel ouders. Altijd keek zij naar het kind en wat het kind nodig heeft; waarom doet het kind zoals het doet? Wat zit erachter en hoe kunnen we hulp bieden.

  Ze was een vraagbaak voor ouders en collega’s.
  Ook voor kinderen van andere scholen betekende ze iets door het geven van weerbaarheidstrainingen op school.
  Juf Joke was ruim 15 jaar werkzaam op cbs Toermalijn en daarvoor werkzaam op de Flambou in Oosterbierum en op de Skeakel in Sexbierum. Ze startte haar loopbaan in het onderwijs op het mooie Sint Maarten. Een avontuurlijk begin waar ze prachtig en smakelijk over kon vertellen.

  Vrijdag namen de kinderen al afscheid op een manier die bij juf Joke past. De juf Jokeloop werd georganiseerd waarbij juf Joke een wandeling rond de school maakte en daar steeds weer kinderen ontmoette die een bloem en een persoonlijke boodschap voor haar hadden.
  Daarna ging het naar school waar ze werd toegezongen door alle 320 kinderen op het leerplein.
  Vervolgens stond er een door kinderen gemaakte film op het programma over een dag uit het leven van juf Joke.

  Na de laatste schoolweek van dit jaar, gaat juf Joke met pensioen.
  Wij wensen haar daarbij het allerbeste toe.
  12 juli, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 5 juli 2018, gehouden cbs Toermalijn te Franeker.
  27 juni, Vergadering van de GMR
  De GMR behandelt in de vergadering van 5 juli a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in cbs Toermalijn, P.J. Troelstrastraat 24 te Franeker (T 0517-394630) en begint om 19.45 uur.
  21 juni, Diplomering directeuren CBO Noardwest Fryslân
  Het directieteam van CBO NWF volgde dit schooljaar de cursus 'Toekomstgericht onderwijs', een post HBO opleiding in het traject tot herregistratie als Register Directeur Onderwijs (RDO®). De cursus werd afgesloten met een eindgesprek op 21 juni. Daarna volgde de feestelijke uitreiking van de certificaten. Een aantal directeuren mag weer voor een periode van 4 jaar de titel RDO® voeren.

  12 juni, Christelijke Basisschool De Fûgelsang uit Berltsum wint Himmelwike bokaal
  Op vrijdag 8 juni heeft wethouder Jan Dykstra van de gemeente Waadhoeke de Himmelwike bokaal uitgereikt aan de leerlingen van groep zeven en acht van Christelijke Basisschool De Fûgelsang uit Berltsum. Van de deelnemende basisscholen in de gemeente Waadhoeke haalden de leerlingen van De Fûgelsang naar verhouding het meeste zwerfvuil op. Tijdens de Himmelwike leren kinderen hoe schadelijk zwerfafval is voor mens en omgeving en wat ze er zelf tegen kunnen doen.

  Veertien deelnemende basisscholen
  In april hebben veertien basisscholen plus twee dorpsbelangen (Froubuurt en Marsum) uit de gemeente meegedaan aan het Himmelwike project. Hierbij gingen de leerlingen, voorzien van een grijper en vuilniszak, de straat op om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. De kinderen van De Fûgelsang hebben met 31 leerlingen ruim 25 kilo zwerfafval opgehaald. Naar verhouding het meeste van alle deelnemende scholen. In totaal is door alle 1270 deelnemende ‘Himmel Heroes’ maar liefst 340 kilo zwerfafval opgeruimd.

  7 juni, Bezoek Frisia Zout Harlingen door groep 7 & 8 van CBS De Fûgelsang
  Op 5 juni bezochten de groepen 7 en 8 van CBS De Fûgelsang een bezoek aan Frisia Zout in Harlingen, een onderdeel van de Wetsus Driedaagse waarbij de kinderen allerhande proefjes hebben gedaan. De waterprofessor van Wetsus ontving de groep en liet de kinderen door middel van een proefje ervaren hoe zout wordt gewonnen uit de bodem. Daarna kregen de kinderen in kleine groepjes een rondleiding door de fabriek, waar ditzelfde proces in het groot kon worden bekeken.

  Het Wetsus-project is een project van het gelijknamige onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met Europees onderzoek naar duurzame watertechnologieën. Speciaal voor basisscholen is er het Wetsus project waarbij kinderen kunnen leren over hoe je duurzaam met water om kunt gaan en wat men er tegenwoordig al aan doet.