december
januari
21-12 t/m 05Kerstvakantie
09PO-VO overleg op de AMS
15Instellen KindCentrumRaad
21Gezamenlijke vergadering van RvT en GMR
26Beleidsdag voor RvT en CvB
30Directeurenoverleg
februari
01Beleidsdag voor RvT, CvB en directeuren
05Vergadering GMR
11Overleg IB-ers
12Nieuwsbrief
12CBO Academie
15 t/m 23Voorjaarsvakantie
25Stuurgroep ICT
maart