tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl

Nieuws én het vakantierooster van de basisscholen

Afscheid
01 oktober 2020

1 oktober was de datum waarop 2 collega's met pensioen gingen. 2 collega's met uitstervende beroepen. Nieske Coster was notuliste bij alle vergaderingen. Minke Boersma was meer dan 40 jaar schoolschoonmaakster op de Flambou in Oosterbierum.

Minke werd toegezongen door de kinderen en Nieske werd een lunch aangeboden met haar collega's van kantoor. Beide dames ontvingen uit handen van dhr. de Groot een envelop met inhoud

Afscheid bestuurders Willem Reitsma en Pyt Sybesma
29 augustus 2020

Per 1 september a.s. gaan de bestuurders Willem Reitsma en Pyt Sybesma met pensioen. Ze hadden hun laatste maanden heel anders voorgesteld, door Corona waren de scholen lange tijd gesloten en de persoonlijke contacten minimaal door het thuiswerken.

De laatste werkweek stond in het teken van afscheid met een rondgang langs de 17 IKC's en twee afsluitende etentjes met de staf en de directeuren. Hierdoor bleef de groepsgrootte beperkt. Van een afscheidsreceptie werd afgezien, het risico op een Corona besmetting werd te groot geacht. 

Hartverwarmende ontvangsten op de IKC's, mooie cadeaus en vooral waarderende woorden voor de inzet en de ontwikkeling van onze organisatie CBO-NWF zijn voor de bestuurders blijvende herinneringen. We hopen dat ze kunnen genieten van en welverdiend pensioen.

Ventilatie op school
18 augustus 2020

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onderzoekt landelijk of de schoolgebouwen voldoen aan het bouwbesluit 2012.

Binnen onze stichting is een zestal scholen voorzien van een ventilatiesysteem gebaseerd op CO2 meting, negen andere scholen ventileren op een natuurlijke manier.

Bij deze negen scholen plaatsen we CO2 meters om de luchtkwaliteit te meten en om vast te stellen of de luchtkwaliteit voldoet aan de eisen. 

Daarnaast hebben wij voor deze negen scholen richtlijnen opgesteld om de gebouwen te ventileren door ramen en deuren open te zetten op de momenten dat de kinderen afwezig zijn.

Losse ventilatoren en airco’s worden niet gebruikt op het moment dat er meerdere mensen in één ruimte aanwezig zijn.

Verder zijn de hygiënemaatregelen van kracht zoals die voor de zomervakantie zijn ingevoerd met een accent op het handen wassen.

Zomervakantie 2020
05 juli 2020

Van maandag 5 juli t/m zondag 16 augustus zijn de scholen gesloten.

Na een intensieve periode van thuisonderwijs en halve groepen, hopen we het volgend schooljaar 'weer gewoon' te doen binnen de beperkingen van de corona richtlijnen. Wij wensen iedereen een goede vakantie toe.

Benoeming leden Raad van Toezicht
11 juni 2020

In de vergadering van 10 juni werden door de Raad van Toezicht drie nieuwe leden benoemd.

In de vacature Duco Westerhof werd benoemd Haije Struiksma (financiën)
In de vacature Jolanda van der Meer werd benoemd Sarah Walburg (kinderopvang)
In de vacature Jantina Westerhof werd benoemd Griet Eisma (hrm)

Teo de Groot, nieuwe bestuurder CBO Noardwest Fryslân
22 april 2020

Teo de Groot wordt per 1 augustus 2020 de nieuwe bestuurder van CBO Noardwest Fryslân. Hij volgt de huidige bestuurders Willem Reitsma en Pyt Sybesma op die met pensioen gaan.
Teo de Groot was sinds 2015 directeur/bestuurder van CSG Anna Maria van Schurman in Franeker en daarnaast bestuurder van openbaar onderwijs Vlieland.

Willem Reitsma en Pyt Sybesma gaan eind augustus met pensioen. Vanaf 2014 gaven zij als college van bestuur leiding aan CBO Noardwest Fryslân.

Schoolvakanties 2020-2021

Herfst 10-10-2020     18-10-2020
Kerst 19-12-2020     03-01-2021
Voorjaar 20-02-2021     28-02-2021
Pasen 02-04-2021     05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie* 01-05-2021     16-05-2021
Pinksteren 22-05-2021     24-05-2021
Zomer 10-07-2021     22-08-2021

* Bevrijdingsdag en Hemelvaart vallen in de Meivakantie

Let op: Dit vakantierooster kan afwijken van de roosters die de verschillende basisscholen van onze kindcentra hanteren.