tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl

CBO Noardwest Fryslân, zorgt voor kinderopvang en basisonderwijs

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en opvang. Hiervoor hebben we 17 vestigingen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locatie bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Onze wortels liggen in het Christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet gelovigen.

De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden; vertrouwen, bezieling en groei.

Onze kinderopvang

Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân verzorgt de kinderopvang van 13 locaties.
Een overzicht van onze kindcentra vindt u hier.
De vorm van opvang verschilt per locatie. Op de website van elk kindcentrum vindt u informatie over wat onze stichting daar kan bieden.

Ons basisonderwijs

Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân verzorgt basisonderwijs op 17 locaties in Noordwest Friesland. Het overzicht van wat we te bieden hebben vindt u hier.

Onze plusklas

Voor leerlingen van onze basisscholen die meer en uitdagender lesstof nodig hebben, heeft CBO Noardwest Fryslân de Plusklas. Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die moeilijk voor hen zijn en waarbij ze eens niet de besten zijn.
Verspreid over ons werkgebied heeft onze stichting 3 bovenschoolse Plusklassen. Één op IKC Prins Johan Friso in Harlingen, één op IKC Toermalijn in Franeker en één op IKC de Slotschool in Sint Annaparochie.

Meer informatie over onze ikc's vindt u hier.

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze stichting.