Uitgelicht: Personeelsdag 2018

De essentie van ons onderwijs was het thema van de personeelsdag 2018. Prof. Bas Haring nam op boeiende wijze in zijn verhalen het personeel mee in wat volgens hem er in het onderwijs het meeste toe doet: kinderen voorbereiden op hun toekomst. Daarbij staat volgens Haring niet de overdracht van kennis voorop, zoals die wordt getoetst door de onderwijsinspectie.
Hij noemde aspecten zoals het geven van vertrouwen, het bouwen aan zelfvertrouwen, creativiteit, het leren sociaal met elkaar om te gaan en het kunnen omgaan met verschillen tussen mensen. Juist die vaardigheden die niet getoetst worden. Hiermee ontstaat er een spanningsveld tussen onderwijzen en leren.
Kortom, een boeiend college passend bij de waarden van CBO NWF.
Ontspanning werd gevonden in de culturele activiteiten in het kader van LF 2018 Culturele hoofdstad.
Bijgaand een impressie

Kalender

22 november
Directeurenoverleg
28 november
Vergadering Auditcommissie
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Personeelsdag 2018

De essentie van ons onderwijs was het thema van de personeelsdag 2018. Prof. Bas Haring nam op

Toermalijn

Actie "Samen zijn wij school"

 School en ouders hebben een gezamenlijk belang: het beste voor het kind. Iedereen wil dat,

Uit de media

Fryslân rookvrij

Het project 'Rookvrije Generatie' vindt dat kinderen het recht hebben op te groeien in een rookvrije