Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  19 april, Vacature GMR
  De oudergeleding van de GMR heeft ingaande het nieuwe schooljaar een vacature. Zie bijgaande advertentie.

  17 april, Vergadering van de GMR
  De GMR behandelt in de vergadering van 24 april a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in cbs Mooitaki, K. van der Meijstrjitte 30a te Bitgummole (T 058 - 2531 684) en begint om 20.00 uur.
  28 maart, Vergadering RvT en GMR
  Op 4 april vergaderen de leden van de RvT en de GMR gezamenlijk in aanwezigheid van het bestuur in cbs It Anker te Dronryp. Aanvang 19.45 uur. Bijgaand de agenda.
  28 maart, Cursus BHV afgerond
  Het personeel van CBO Noardwest Fryslân heeft de jaarlijks bijscholing voor bedrijfshulpverlening weer afgerond. Ruim 150 collega's volgden de cursus met aandacht voor de Eerste Hulp en brandbestrijding. Veiligheid voor kinderen op school, maar ook tijdens excursies, is aanleiding om deze scholing aan al onze personeelsleden aan te bieden.

  20 maart, Week van de Hoop
  Kinderen van cbs Mooitaki in Bitgummole zongen gisterochtend een verrassingslied op het Leeuwarder NS-station. Dit deden ze vanwege de Week van de Hoop. Duizenden kinderen in het land doen hieraan mee om te laten zien dat er hoopvolle dingen gebeuren op hun scholen. Die willen ze delen met de rest van de wereld.
  Foto Marchje Andringa
  https://www.omropfryslan.nl/nijs/799442-bern-dogge-flashmob-foar-de-wike-fan-de-hoop#.Wq__y9Kqw4B.whatsapp

  22 februari, De dei fan de memmetaal: Talen op skoalle De Flambou
  Op de skoalle De Flambou yn Easterbierrum prate Miranda Werkman fan Omrop Fryslân mei de bern. Neist Ingelsk, Frysk en Nederlânsk wurde der noch mear talen praat. Der sitte bern op skoalle dy't Arabysk, Sweedsk en Biltsk prate kinne. De juf fertelt dat al dy talen der wêze meie op skoalle en dat se brûkt wurde yn de lessen. "We ha respekt foar elkoars taal." Harkje nei it lûdsfragmint.

  21 februari, Opening cbs De Korendrager
  Woensdag 21 februari is een feestelijke dag voor De Korendrager, de opening van de nieuwe school.
  Met een prachtig openingsfeest met muziek en zang op het schoolplein droegen alle groepen bij aan het openingsfeest.
  De officiële opening verrichtte wethouder De Pee door het luiden van een bijna eeuwenoude schoolbel. Daarna onthulde ze met directeur De Jong het nieuwe logo.
  Met dit openingsfeest kwam een einde aan een lange voorbereiding van dit bouwtraject.

  29 januari, Vakantierooster 2018-2019
  De GMR heeft ingestemd met het vakantierooster 2018 - 2019. Het nieuwe rooster is opgenomen onder de kop kalender.
  Een aandachtspunt is de meivakantie die twee weken duurt. In deze periode vallen de Paasdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Het kan zijn dat een school afwijkt van dit rooster in overleg met de eigen Medezeggenschapsraad. Op de schoolsite en via de eigen informatiekanalen brengt de directeur u daarvan op de hoogte. Bij twijfel kunt u altijd de schooldirecteur vragen.