november
december
11Vergadering Raad van Toezicht
12Overleg IB-ers
12Vergadering GMR
13Kerstmarkt
14Directeurenoverleg
23 t/m 07-01Kerstvakantie
januari
februari