Uitgelicht: Taalonderwijs aan nieuwkomers

Juf Lisanne rondde vrijdagmiddag de taalklas af. Een taalklas met kinderen van verschillende scholen, afkomstig uit verschillende landen. Deze 'meertalige nieuwkomers' leerden spelenderwijs woorden uit het Nederlands, Frysk, Engels en de eigen taal.
Prachtig om te zien hoe kinderen flexibel nieuwe woorden leren uit het Syrisch en het Servisch. Hierbij werd ook meermalen stevig gediscussieerd over de verschillende dialecten in bv. het Syrisch.
Lisanne bedankt voor je inzet door wekelijks zelf lessen te ontwerpen voor deze kinderen, die zichtbaar met veel plezier zich deze taal eigen maakten.
Dank ook aan juf Sanne, onze onderwijsassistent van het Baken, die de kinderen naar Oosterbierum begeleidde en hiermee de taalklas tot een succes maakte.

Kalender

04 september
Begin schooljaar
21 september
Directeurenoverleg
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Certificering M5 school CBS De Fûgelsang

Donderdagmiddag 22 juni 2017 is CBS de Fûgelsang in Berltsum gecertificeerd als M5 school.Dit

fugelsang

Rekenochtend groep 6&7

Juf Hilda heeft vanochtend een rekenochtend georganiseerd voor groep 6&7. De hele ochtend zijn ze

Uit de media

Iets meer kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen dat dyslexie heeft is sinds 2001 licht toegenomen. Had in de periode 2001