Uitgelicht: De Bibliotheek op school

Om de ontwikkelingskansen van de kinderen te versterken werkt CBO Noardwest Fryslân samen met de Bibliotheek. De taalontwikkeling van kinderen wordt in belangrijke mate gestimuleerd door het lezen.
CBO NWF wil het leesplezier van kinderen en mediawijsheid bevorderen. Binnenkort beschikken alle dertien scholen over een Bibliotheek op school.
Woensdag 12 oktober werd de overeenkomst getekend in een feestelijke bijeenkomst op de Prins Johan Frisoschool in Harlingen.

Kalender

08 december
Directeurenoverleg
13 december
Overleg IB-ers
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Gitarist “Vangrail” leest voor op CBS De Fûgelsang

In het kader van de Dag van de duurzaamheid, in combinatie met de Kinderboekenweek, heeft vanmiddag

het bAken

Passend onderwijs Friesland

Aan alle ouders en personeelsleden van het Primair Onderwijs

Uit de media

Iets meer kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen dat dyslexie heeft is sinds 2001 licht toegenomen. Had in de periode 2001