Uitgelicht: SWS de Swirrel uit Britsum stuurt hartenkreten naar minister Slob

De kinderen van de Swirrel doen mee aan de hartenkretenactie die bedacht is voor de stakingsdag op woensdag 14 februari 2018. Samen met de leerkrachten hebben ze harten gemaakt waarop ze boodschappen hebben geschreven voor minister Slob.
Bij de brievenbus was het een drukte van belang! Ieder kind heeft zijn/haar kaart zelf gepost.
Enkele hartenkreten van de kinderen zijn: Gun onze juf meer geld, minder kinderen is meer aandacht, wij willen extra hulp in de klas en wij willen kleinere klassen zodat onze meester/juf meer tijd en aandacht voor ons heeft.

Dit wordt voor het Binnenhof een Valentijnsdag om nooit meer te vergeten!

Kalender

24 t/m 04-03 februari
Voorjaarsvakantie
07 maart
Vergadering GMR
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Opening cbs De Korendrager

Woensdag 21 februari is een feestelijke dag voor De Korendrager, de opening van de nieuwe

Eben Haezer

Snappet in groep 7/8

Voor de vakken rekenen, taal en spelling wordt gewerkt met het programma Snappet. Een programma

Uit de media

Regeerakkoord in kindertaal

Voor veel kinderen is politiek abracadabra. Save the Children nam daarom het initiatief om politiek