Uitgelicht: Start schooljaar

Woensdagmiddag maakten de directeuren van CBO Noardwest Fryslân en CBO G2 voor de eerste keer kennis met elkaar tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Hoewel de scholen officieel per 1 januari a.s. worden overgedragen, werken we nu al samen alsof het één organisatie is.
Een prettige start van een mooie toekomst als organisatie voor christelijk basisonderwijs in de nieuwe gemeente. Daarnaast hebben we nog 1 school in de gemeente Leeuwarderadeel en doen de scholen van Spannum en Welsrijp niet mee.

Kalender

21 september
Directeurenoverleg
26 september
Overleg IB-ers
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Start schooljaar

Woensdagmiddag maakten de directeuren van CBO Noardwest Fryslân en CBO G2 voor de eerste keer

Schalmei

tijdelijke locatie

Vanaf 1 mei 2017 tot en met eind december 2017 zijn we met onze school te vinden in Dongjum; Wytse

Uit de media

Iets meer kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen dat dyslexie heeft is sinds 2001 licht toegenomen. Had in de periode 2001