Uitgelicht: Zonnepanelen De Flambou

Op verzoek van de energiecoöperatie Fryske Flinter in Oosterbierum heeft CBO Noardwest Fryslân het dak van De Flambou beschikbaar gesteld voor het leggen van 150 zonnepanelen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de strijd tegen klimaatveranderingen.
Ook onze scholen De Skeakel en De Schalmei kunnen aan dit project meedoen.

Kalender

30 mei
Studiebijeenkomst PR en website
31 mei
Gezamenlijke vergadering van RvT en GMR
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Zonnepanelen De Flambou

Op verzoek van de energiecoöperatie Fryske Flinter in Oosterbierum heeft CBO Noardwest Fryslân het

it iepen finster

Paasfeest op it iepen finster

Op it iepen finster te Achlum is het paasfeest ook gevierd. Iedere groep had een rol tijdens dit

Uit de media

Jeugdhulp voor kinderen

Als je als kind in Nederland problemen hebt kun je gelukkig bij Jeugdhulp terecht.